Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 29/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2016.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo công tác Công an năm 2016.

Với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, Hội nghị tập trung thảo luận những chủ trương, giải pháp cần tập trung chỉ đạo để bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chủ trương, đối sách, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ tốt yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là khi Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và hình thành Cộng đồng ASEAN; diễn biến mới của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nguyên nhân, giải pháp tập trung phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải pháp tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong thời kỳ mới...

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết, năm 2015, trong bối cảnh hết sức khó khăn, phức tạp, nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh trật tự của đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội , không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an, đó là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2014.

Điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 77,12% (cao hơn 7,12% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn 1,29% so với năm 2014). Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường... Đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, có trang bị vũ khí. Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,6% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra)...

Tập trung chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2014. Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thiệt hại về cháy, nổ gây ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng được tiến hành bằng nhiều biện pháp, nội dung, hình thức phong phú, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc với nhân dân.

Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 140.867 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, 12 đồng chí anh dũng hy sinh, 263 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định công tác Công an năm 2016 phải đạt được mục tiêu cơ bản: Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước.

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trọng nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt cao hơn năm 2015; tạo chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy nổ... Tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Củng cố, nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Công an nhân dân. Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân trong năm 2016 là: "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả."

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả của lực lượng Công an nhân dân đạt được năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

​Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Chủ tịch nước chỉ rõ: Mục tiêu đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng Công an nhân dân đã đề ra trong năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Trước hết, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan điều tra các cấp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.../.