Chu tich nuoc gap mat can bo, giang vien Hoc vien Hau can hinh anh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ, giảng viên tiêu biểu và học viên giỏi của Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các cán bộ, giảng viên, học viên tiêu biểu của Học viện Hậu cần, nhân kỷ niệm 64 năm thành lập Học viện Hậu cần (15/6/1951-15/6/2015) và kết thúc năm học 2014-2015.

Đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế."

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Học viện Hậu cần và các đại biểu tiêu biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về những thành tích và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Học viện Hậu cần đã phát triển thành một trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, hậu cần tài chính lớn của Quân đội.

Trong mỗi giai đoạn, nhà trường luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn đường lối chính trị, quân sự, nắm vững phương hướng nhiệm vụ xây dựng Quân đội, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, đào tạo cán bộ hậu cần tài chính cho toàn quân.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, các thế hệ cán bộ, nhân viên hậu cần được đào tạo từ nhà trường đã có mặt trên khắp các chiến trường. Giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng được chuẩn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Năm 2014, nhà trường đã đổi mới chương trình, nội dung đảm bảo tính kế thừa liên thông, gắn lý luận và thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy học hiện đại nhằm khắc phục truyền đạt kiến thức một chiều thụ động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đưa Học viện trở thành một trong những trường dẫn đầu trong toàn quân.

Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên của Học viện Hậu cần đạt được trong 64 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Lực lượng hậu cần có vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi giai đoạn phát triển của Quân đội nói riêng và trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước nói chung.

Nhấn mạnh hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước cho rằng, trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước Việt Nam cũng đứng trước khó khăn thách thức.

Các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu chống phá Việt Nam bằng "diễn biến hòa bình," thúc đẩy "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" gây mất ổn định chính trị xã hội. Điều đó đòi hỏi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh là hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ nói chung, Học viện Hậu cần nói riêng cần tiếp tục đổi mới quy trình, chương trình, nội dung giáo trình, sáng tạo trong huấn luyện, đào tạo, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị cho học viên để cung cấp cho Quân đội đội ngũ cán bộ hậu cần có trình độ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Học viện để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống trong 64 năm qua, Học viện Hậu cần tiếp tục có nhiều thành tích trong huấn luyện, đào tạo, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.
Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)