Nhân dịp năm mới 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thiếp chúc mừng tới nhân dân cả nước.