Ngày 30/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký các quyết định phong tặng các danh hiệu anh hùng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 689/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nhà máy Z131 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2001 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 690/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục 11 thuộc Tổng cục II, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 2001 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Quyết định số 689/QĐ-CTN, Chủ tịch nước còn phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho sáu đơn vị, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2001 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động theo Quyết định số 689/QĐ-CTN gồm Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ nghệ súc sản, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (trước đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam), Bộ Giao thông Vận tải; Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương; Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế; Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế./.