Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên cờ truyền thống của Học viện. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (28/10/1966-28/10/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phân hiệu II Đại học Bách khoa, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Quân sự được thành lập cách đây đúng 50 năm nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ sư quân sự, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ phát triển quân đội. Đây là cơ sở đào tạo cán bộ khoa học-kỹ thuật quân sự có trình độ đại học đầu tiên của đất nước. Sự ra đời của Học viện Kỹ thuật Quân sự là một mốc son đánh dấu sự phát triển về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Quân đội.

Năm mươi năm qua, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đào tạo cho quân đội gần 20.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học về kỹ thuật quân sự và chỉ huy tham mưu kỹ thuật; hơn 5.000 cán bộ được bổ túc, bồi dưỡng kiến thức mới; gần 10 nghìn cử nhân cao đẳng, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự do Học viện đào tạo ra đều có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo đúng mục tiêu đào tạo người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” theo quan điểm của Đảng và Bác Hồ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, cùng những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giành được trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với sự quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong chiến tranh gian khổ, vượt lên mọi khó khăn của một cơ sở mới được thành lập, Học viện vừa xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, vừa đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhanh chóng bổ sung nhiều kỹ sư quân sự phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi đất nước hòa bình, nhiệm vụ đào tạo của Học viện không ngừng phát triển cả về quy mô, loại hình và đối tượng. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ khoa học-kỹ thuật cho Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và hai nước bạn Lào, Campuchia. Hoạt động khoa học-công nghệ đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực tham gia vào các dự án, chương trình lớn của Quân đội và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua hơn 30 năm và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng đất nước đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông còn diễn ra gay gắt. Các thế lực thù địch, phản động ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình,” thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Học viện Kỹ thuật Quân sự nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn và các hướng hiện đại hóa Quân đội, hội nhập hệ thống giáo dục quốc dân, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy-học tích cực, phát triển một số ngành học mới; triển khai thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo của Học viện. Cùng với đó là việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát và thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của Chiến lược phát triển khoa học-công nghệ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng đến năm 2020, tập trung vào các hướng hiện đại hóa quân đội. Tổ chức tốt mô hình “Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Chế thử-Sản xuất-Chuyển giao công nghệ.” Triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, chế tạo một số sản phẩm phục vụ yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân đội và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Học viện tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân, gắn bó giữa Học viện với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương; gắn việc xây dựng môi trường văn hoá sư phạm trong sạch, lành mạnh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Quân đội ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Học viện cũng cần chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.” 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Kỹ thuật Quân sự khẳng định vị trí là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng, có uy tín của Quân đội và Nhà nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.