Chủ tịch nước và TBT, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Sáng 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_7.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an hai nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_3.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_5.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_chu_tich_nuoc_to_lam_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_chung_kien_le_trao_cac_van_kien_hop_tac_6.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục