Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Nguồn: radiorebelde.cu)

Ngày 11/6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội của Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Trưởng đoàn bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-18/6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thành phần Đoàn gồm có ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội; bà Caridad Diego bello, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Trưởng Ban Tôn giáo Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội; bà Maria Yolanda Ferrer Gomez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Đại biểu Quốc hội; ông Joaquin Miguel Bernal Rodriguez, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Cuba-Việt Nam, Đại biểu Quốc hội; ông Jose Luis Toledo Santander, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về Hiến pháp và Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội; ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, sinh ngày 26/2/1944, là cử nhân kinh tế; lý luận chính trị cao cấp; vào Đảng năm 1963.

Tóm tắt quá trình công tác, tháng 8/1959, ông Esteban Lazo Hernandez đã tham gia sáng lập Hội Thanh niên Quật khởi (AJR), tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba (UJC); năm 1961, tham gia Lực lượng Dân quân Cách mạng (MNR).

Năm 1964, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Jovellanos, phụ trách công tác giáo dục; năm 1966, học tại Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez. Năm 1968, ông là Bí thư thứ nhất Huyện ủy San Pedro de Mayabón.

[Tăng cường quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba]

Năm 1971, ông là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Matanzas; năm 1980, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư thứ hai Tỉnh ủy Matanzas; năm 1981, là Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Matanzas; Đại biểu Quốc hội Cuba.

Năm 1986, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Thành ủy Santiago de Cuba. Tháng 2/1992, đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba (từ tháng 2/1992 đến tháng 2/2013).

Năm 1994, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana; năm 2003, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách lĩnh vực tư tưởng; năm 2006, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách lĩnh vực tư tưởng. Từ 24/2/2013 đến nay, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V, VI và VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa V, VI. Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV, V, VI và VII; Đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, V, VI, VII và VIII./.