Chu tich Quoc hoi: Hai Phong can giai quyet Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ những năm sắp tới.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ; lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Giao thông-Vận tải...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và đánh giá cao thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng bộ thành phố. Từ thực tiễn kinh nghiệm của Hải Phòng cho thấy, cùng với việc bám sát, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, thành phố đã chủ động triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tế thành phố.

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng, Hải Phòng đã đạt những kết quả quan trọng trong các công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Văn Thành, sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng, củng cố, bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Kinh tế-xã hội đạt mức tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Các chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Lãnh đạo thành phố cho biết, hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển rất mạnh mẽ, thu ngân sách tăng trưởng đột phá. Môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, có biến chuyển tích cực, hiệu quả rõ nét. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tổng vốn đầu tư FDI từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 5 tỷ USD. Năm 2016 là 3 tỷ USD, năm 2017 đạt gần 1 tỷ USD, sáu tháng đầu năm 2018 là 1,256 tỷ USD...

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 2 năm qua và 6 tháng đầu năm nay đều cao hơn nghị quyết, thu ngân sách cao với sự thay đổi cơ cấu thu theo hướng tích cực, số thu nội địa tăng cao; công tác an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ rất được thành phố quan tâm. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,06%, dự kiến năm 2018 xuống mức 1,41%.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội và nhiều thành viên trong đoàn ghi nhận và biểu dương thành phố đã coi trọng công tác dân vận, phân công cụ thể các cá nhân về từng địa bàn cơ sở bám sát tình hình, giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở; đã tạo được hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đối với quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Việc triển khai nhiều chương trình, dự án đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm thiết thực, vừa mang lại hiệu quả cho Nhà nước, vừa phải bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với sự ưu tiên phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chỉnh trang đô thị, bảo đảm môi trường sinh thái...

Nhất trí về những giải pháp thành phố xác định trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả trong nửa đầu của nhiệm kỳ là quan trọng, thời gian tới Hải Phòng cần nhìn nhận và phát huy những mặt đạt được, không nên tự thỏa mãn mà cần tìm ra những hạn chế, tồn tại, “điểm nghẽn” để làm cho thành phố phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng.

Thành phố cần nỗ lực khắc phục một số tồn tại, hạn chế hiện nay như tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên còn thiếu tính chủ động.

Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hải Phòng có nhiều tiềm năng lợi thế, nhiều năm qua là thành phố cảng biển với vai trò vị trí rất quan trọng ở khu vực phía Bắc, do đó Hải Phòng cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển bền vững; cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang đô thị trung tâm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó thành phố tiếp tục làm tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, hộ nghèo; chú trọng các lĩnh vực khoa học- công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo; giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố kiến nghị Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về một số nội dung. Theo đó, đến nay Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã cơ bản hoàn thành. Thành ủy Hải Phòng đề nghị Chủ tịch Quốc hội ủng hộ ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Kiến nghị của Thành ủy Hải Phòng về việc sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hải Phòng- Hà Nội và Lào Cai, kết nối trực tiếp với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vấn đề này cần theo quy hoạch tổng thể chung hệ thống đường sắt Bắc-Nam...

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dư địa phát triển của thành phố Hải Phòng còn rất lớn. Hải Phòng cần tiếp tục bám sát chỉ tiêu Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố để xây dựng Hải Phòng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với bề dày về truyền thống văn hóa, lịch sử, luôn có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực xây dựng thành phố Hoa phượng đỏ thành trọng điểm phát triển năng động của cả nước.

Chu tich Quoc hoi: Hai Phong can giai quyet Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Tổ hợp sản xuất ôtô VINFAST. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà gia đình cụ Phạm Thị Luống, 90 tuổi, mẹ liệt sỹ Lê Kim Phong ở phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng của Tập đoàn Vingroup. Đây là bệnh viện thứ 7 trong Hệ thống y tế Vinmec. Bệnh viện có tổng diện tích xây dựng gần 30.000 m2, gồm 8 tầng nổi, tầng hầm, với các chuyên khoa mũi nhọn; góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast của Tập đoàn Vingroup tại khu công nghiệp Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng)./.


Hoàng Hoa-Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)