Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước.

Cùng tham dự có Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Tại buổi làm việc, báo cáo thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2011-2016, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà cho biết Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò quản lý quỹ ngân sách nhà nước, tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước (số thu tăng dần qua các năm, năm 2011 đạt hơn 800 nghìn tỷ đồng, đến năm 2016 đạt hơn 1.095.000 tỷ đồng), quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ (trong giai đoạn 2011-2016, đã thực hiện kiểm soát chi trên 5.500.000 tỷ đồng, phát hiện trên 280.000 khoản chi của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, số thực từ chối thanh toán là 926 tỷ đồng). Trong những năm gần đây, mức độ phát hành trái phiếu chính phủ bình quân gần 190.000 tỷ đồng/năm, đảm bảo bù đắp thâm hụt ngân sách và cho đầu tư phát triển…

Trong 5 năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có bước phát triển vượt bậc theo hướng cải cách và hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Kho bạc Nhà nước tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong hệ thống tài chính quốc gia thông qua việc tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của Chính phủ, thực hiện các chính sách xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng và toàn ngành tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có đóng góp công sức rất lớn cùng với toàn ngành tài chính trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu cho ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức quản lý, kiểm soát chi tiêu của ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững được kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Kho bạc Nhà nước đã làm tốt nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển bằng việc phát hành tín phiếu, trái phiếu chính phủ, điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nền kinh tế, phục vụ các mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tình hình kinh tế thế giới tuy đã qua được giai đoạn đỉnh điểm khó khăn, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nợ công còn khá cao, tiến độ xử lý nợ xấu còn chậm; xuất khẩu chưa có nhiều cải thiện đáng kể. Trong khi nhu cầu chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và cho an sinh xã hội ngày càng gia tăng, việc cân đối thu-chi ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc cân đối thu-chi, giảm bội chi, vấn đề an toàn nợ công là hết sức quan trọng đối với ngành tài chính nói chung, Kho bạc Nhà nước nói riêng và của đất nước. Để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, nhiệm vụ to lớn của hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng như ngành tài chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện đúng định hướng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, tầm nhìn 2040 đã đề ra. Trước hết, mỗi cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước phải nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngành tài chính nói chung, Kho bạc Nhà nước nói riêng tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa; huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước. Cùng với đó đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng sao cho hiệu quả nhất các nguồn lực đó để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, ổn định và vững chắc.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho hệ thống Kho bạc Nhà nước quản lý một khối lượng rất lớn tiền và tài sản, các đồng chí phải có trách nhiệm quản lý cho tốt, cho an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất. Mỗi đồng tiền mà các đồng chí đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân. Mỗi đồng tiền được chi đúng, chi kịp thời, chi hiệu quả sẽ góp phần làm cho kinh tế-xã hội thêm phát triển; quốc phòng, an ninh thêm vững chắc. Do đó, cán bộ, công chức Kho bạc dù ở bất kỳ vị trí nào đều có những vai trò nhất định, đóng góp nhất định vào nhiệm vụ xây dựng một nền tài chính quốc gia phát triển ổn định, tự chủ, vững mạnh để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách và hiện đại hóa, tập trung đầu tư, phát triển nguồn nhân lực để xây dựng và triển khai thành công các đề án cơ chế chính sách lớn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Việc hiện đại hóa công tác quản lý và các hoạt động của ngành Tài chính nói chung, hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng, phải gắn liền với cải cách thủ tục hành chính để phục vụ các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ các bài học thực tiễn cho thấy công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ, do vậy Kho bạc Nhà nước phải luôn trân trọng giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết nội bộ mà hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và vun đắp trong gần 27 năm qua.

Nhấn mạnh công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đoàn kết phải được xây dựng trên nguyên tắc tập trung-dân chủ, thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, công khai và minh bạch.

Cùng với đó, ngành tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với thực tiễn hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; lựa chọn và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống, nhằm khích lệ cán bộ, công chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Về những đề xuất, kiến nghị của Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội ủng hộ Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước với mục tiêu hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020. Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban có liên quan thuộc Quốc hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để Kho bạc Nhà nước thực hiện thành công Chiến lược này. Quốc hội ủng hộ Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước và thực hiện đúng vai trò là tổng kế toán nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện hai chức năng này, Kho bạc nhà nước cần chủ động đề xuất với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật có liên quan. Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc sửa các Luật, Nghị quyết có liên quan để tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc triển khai thực hiện các chức năng này của Kho bạc nhà nước.

Về sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan đến vấn đề mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính trình theo trình tự, từ đó Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Quản lý ngoại hối để phù hợp tinh thần Hiến pháp năm 2013, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, tạo điều kiện tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, đáp ứng tốt nhu cầu chi trả, thanh toán của ngân sách Nhà nước.

Về công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là công việc định kỳ hàng năm, đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội để xây dựng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội phê chuẩn, đảm bảo chất lượng và thời gian.

Về việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước các cấp, khi Kho bạc Nhà nước chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin, Quốc hội sẽ xem xét, giao Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ này thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua việc tổng kết, sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các Luật, Nghị quyết khác có liên quan.

Về Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn sau năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kỹ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020, để từ đó xây dựng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn sắp tới cho phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn tới phải hướng tới hoàn thiện về mặt thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới trong hoạt động quản lý, đi kèm với đó là tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, xem xét kỹ, làm việc với các cơ quan liên quan về việc xây dựng Luật Kho bạc Nhà nước nhằm thể chế hóa những quan điểm, chủ trương và thực hiện nhanh Chiến lược phát triển của mình. Do luật này liên quan đến nhiều luật khác như: Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Ngân hàng.... , nếu chưa xây dựng được luật này thì sửa những luật có liên quan để đảm bảo cho các hoạt động của Kho bạc Nhà nước đúng với Luật Ngân sách Nhà nước...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan quán triệt bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó./.