Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan tham Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt Đội danh dự tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều 21/12, tại Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1, đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Quân khu 1 thành lập ngày 16/10/1945, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, gồm sáu tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; được sự nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã lập nhiều chiến công to lớn, không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành...

[40 năm và những ký ức không thể nguôi quên: Lời thề giữ đất]

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đứng chân trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc, cái nôi của cách mạng, nơi ra đời của Đội du kích Bắc Sơn, Đội cứu quốc quân 1, 2, 3, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn trong suốt chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc, chở che của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh, mưu trí, dũng cảm lập nên nhiều chiến công vang dội.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan tham Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

“Dù trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu 1 cũng luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với nhân dân, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng vào hoạt động thực tiễn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Việt Bắc, đoàn kết quốc tế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,” Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với các lực lượng tham gia nhiều chiến dịch lớn, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến thắng Biên giới năm 1950, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do,” “tất cả vì miền Nam ruột thịt,” “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược,” quân và dân Quân khu 1 đã làm tròn nhiệm vụ là hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, gần 300.000 thanh niên con em của các dân tộc Việt Bắc đã hăng hái lên đường chiến đấu trên các chiến trường.

Trong chiến tranh biên giới, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 1 đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bám trụ, bám đất, bám dân đến cùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự-quốc phòng của Đảng, luôn nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tập trung xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, luôn nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan tham Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 3Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sỹ Quân khu 1. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong suốt 74 năm qua.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại...

Nhấn mạnh những cơ hội và thách thức mới trước sự tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu mới. Nhu cầu đầu tư cho phát triển nhất là kết cấu hạ tầng bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, nhưng nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp. Đời sống của một bộ phận nhân dân và lực lượng vũ trang còn gặp nhiều khó khăn...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quân khu 1 là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí chưa đồng đều... Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; trong đó, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự-quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan tham Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 4Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với các cán bộ, sỹ quan Quân khu 1. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, kiên định với mục tiêu lý tưởng và những vấn đề có tính nguyên tắc mà Đảng đã khẳng định; tăng cường, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, chiến sỹ vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lụt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Với truyền thống trung hiếu tiên phong, đoàn kết chiến thắng đã được lớp lớp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 dầy công vun đắp, với truyền thống của quê hương Việt Bắc Anh hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 sẽ đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã giao phó./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)