Chu tich Quoc hoi yeu cau tang cuong tuyen truyen ve bau cu hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 3/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Tiểu ban, cơ quan giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phiên họp nhằm đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này và đặc biệt là thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước để phát hành ngay sau Phiên họp. Hội đồng cũng thông qua Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Phát biểu nhận định chung tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống các cơ quan liên quan, đặc biệt là việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tiểu ban, thành viên của Hội đồng bầu cử.

Lưu ý khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị cho Ngày bầu cử 22/5/2016 chỉ còn chưa đầy 3 tháng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, công việc và trách nhiệm đặt ra đối với các ngành, các cấp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia là rất nặng nề.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hoàn tất các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII.

Với yêu cầu đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy vai trò to lớn của mình, sớm ban hành Nghị quyết chỉ đạo cụ thể công tác bầu cử, có sự phân công trách nhiệm chi tiết để đảm bảo các yêu cầu đề ra cho Ngày bầu cử.

Cho rằng, đến thời điểm này, công tác vận động, tuyên truyền về Ngày bầu cử, hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 là chưa đạt yêu cầu đề ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng hơn nữa nhiệm vụ này, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự để phục vụ cho hoạt động bầu cử trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên Hội đồng trước mắt, tổ chức tốt việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân theo quy định đến thời điểm 13/3 là thời hạn cuối cùng.

Các Tiểu ban của Hội đồng nỗ lực hơn nữa, khẩn trương hoàn thiện các phần việc thuộc trách nhiệm được giao, đôn đốc các địa phương chuẩn bị tốt cả về nội dung, vật chất để phục vụ cho Ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp, đưa Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội lớn.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bày tỏ tán thành đối với báo cáo công tác của các Tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban An ninh trật tự và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Các ý kiến cũng bày tỏ đồng tình với việc rút kinh nghiệm từ những đợt bầu cử trước để sửa đổi, bổ sung nguyên tắc phân bổ đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử ở địa phương cả về số lượng đại biểu và số lượng đơn vị bầu cử. 

Theo kế hoạch đề ra, thời gian tới, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tích cực đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử.

Hội đồng cũng sẽ chỉ đạo và giám sát việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; thành lập Tổ bầu cử.

Đặc biệt, Hội đồng sẽ chỉ đạo tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV ở Trung ương và địa phương; người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Phiên họp cũng thống nhất việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo 3 đợt bắt đầu từ ngày 5/3 đến 25/3/2016./.
Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)