Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) - một tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dịp Hội thánh chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34.

Tại buổi tiếp, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) giới thiệu một số nét cơ bản về tổ chức Hội thánh Tin lành Việt Nam tại miền Bắc, những hoạt động mục vụ của Hội thánh thời gian qua, việc thành lập Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội cũng như công tác chuẩn bị Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hiện có 950 điểm nhóm hoạt động với 150.000 tín đồ nằm ở 27 tỉnh, thành phố, 155 mục sư hoạt động truyền đạo; trong số này, có trên 600 điểm nhóm đã được Nhà nước công nhận. Với tôn chỉ “Kính Chúa yêu người, làm tròn nghĩa vụ người công dân, phục vụ Tổ quốc,” Hội thánh hướng bà con bày tỏ niềm tin của mình nơi Thiên Chúa, làm tốt hai bổn phận là con dân của Chúa Trời và công dân của nước Việt Nam.

Hội thánh đã thành lập Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội và khai giảng khóa đầu tiên vào tháng Chín này với 25 sinh viên theo học hệ đại học, chuyên ngành thần học.

Ở những địa phương có hội thánh được công nhận tư cách pháp nhân, các hoạt động từ thiện xã hội được phát triển tốt. Là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội thánh luôn quan tâm hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban như Ngày Vì người nghèo, Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Từ năm 2008-2012, các Hội thánh đã vận động quyên góp, hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng làm công tác từ thiện nhân đạo. Tới đây, Hội thánh tiếp tục hướng con dân, tín đồ của mình vào các công tác xã hội, coi đây là một đường hướng hoạt động.

Cảm ơn và biểu dương sự đóng góp của Hội thánh Tin lành trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hội thánh vừa hướng cho các thành viên của mình làm bổn phận với Thiên Chúa, đồng thời làm tốt bổn phận của công dân, “Phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc,” sống ở đâu gắn với nhân dân và đất nước ở đó, thể hiện sự gắn bó giữa giáo lý của mình với đời sống thực tiễn.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội thánh phối hợp với Mặt trận các địa phương quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức Hội làm tốt bổn phận, chấp hành tốt pháp luật, quan tâm đến xây dựng đời sống ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Để tạo điều kiện cho Hội thánh hoạt động, có đội ngũ mục sư được đào tạo bài bản, Nhà nước đã cho phép Hội thánh mở Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị Hội thánh quan tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa giúp cho công việc của đạo, vừa phục vụ gắn với đời.

Phó Thủ tướng khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát huy những đóng góp của Hội thánh với sự nghiệp chung và chúc cho Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34 thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34 Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tới, tại Hà Nội, với 500 đại biểu tham dự./.