Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 25/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến Pháp chủ Thích Phổ Tuệ; đánh giá cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước luôn đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", thực hiện phương châm "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội."

Trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn với vai trò và uy tín của mình, Pháp chủ Thích Phổ Tuệ sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động tăng ni, phật tử hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an đến các chức sắc và bà con Phật tử cả nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho biết tiếp nối dòng chảy truyền thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay đã thông qua hoằng dương Phật pháp vận động tăng ni, phật tử cả nước sống trong chính tín, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nêu cao đạo đức, thuần phong, mỹ tục, tích cực lao động, sản xuất, hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn...

Những hoạt động giàu tính nhân văn đó đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình cảm tương thân tương ái, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh, hạnh phúc trong nhân gian. Phật giáo Việt Nam luôn gắn đạo với đời, có truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc./.