Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 30/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì Phiên họp thường kỳ thứ 59 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Phiên họp này nhằm sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay và cho ý kiến về một số nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm nay của Hội đồng cho thấy ngay từ những tháng đầu năm, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra, gắn với tổng kết giai đoạn 1 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” tạo khí thế thi đua sôi nổi và biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được triển khai kịp thời, đúng kế hoạch…

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những nội dung được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong dịp tổ chức Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Sáu tháng đầu năm tập trung giải quyết việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,” khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm vụ chính trị của đất nước, các bộ, ngành, địa phương…

Một số ý kiến trong thành viên Hội đồng cho rằng Báo cáo cần nhấn mạnh tới đặc điểm của năm ​nay, là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đây chính là động lực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của cả nước.

Báo cáo cần đưa đậm nét hơn về sự gắn kết trong thực hiện phong trào thi đua giữa các ngành, các địa phương; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá tác động của thực hiện thi đua tới phát triển kinh tế-xã hội…

Báo cáo đã đề cập tới mặt còn tồn tại, hạn chế, đó là công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa kịp thời và chậm được đổi mới. Phong trào thi đua có nơi chưa thực sự tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Vẫn còn bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và báo cáo điển hình trong cơ quan, đơn vị, địa phương và trong ngành. Trong khen thưởng chưa tạo được sự chuyển biến trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng kịp thời…

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương thống nhất, 6 tháng cuối năm nay tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;” Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm nay; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới;” rà soát, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội thi đua, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra và hoàn thành trong quý 3 năm nay.

Tham mưu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội thi đua các bộ, ngành, địa phương; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản tán thành với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nay. Báo cáo đã nêu sát tình hình công tác thi đua, khen thưởng của cả nước, phản ánh toàn diện, đầy đủ trên nhiều mặt công tác.

Thủ tướng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển sâu rộng, tích cực, hiệu quả; xuất hiện nhiều phong trào thi đua tốt trên các lĩnh vực. Nhờ kết quả thi đua này đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt nội dung đã làm được; trong đó cần tập trung đẩy mạnh các phong trào phong phú, thiết thực, hiện quả hơn.

Đánh giá thời gian vừa rồi đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở tiếp tục làm tốt công tác này, cần chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước trong năm nay.

Lưu ý việc khen thưởng là để động viên, qua đó nhân rộng trong cộng đồng xã hội, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện kịp thời mới tăng tính hiệu quả của công tác này; cơ quan hữu quan nghiên cứu hướng dẫn thực hiện kinh phí khen thưởng để động viên kịp thời…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trong thời gian qua. Các thành viên trong Hội đồng tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; hoạt động thi đua của các cụm, của Trung ương và địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Tại phiên họp, Hội đồng đã cho ý kiến cụ thể về một số nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX./.