Ảnh minh họa. (Nguồn: VTV)

Cho rằng chủ trương xây tháp truyền hình đã có từ năm 1995, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho hay, dự án tháp truyền hình cao 636m của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi và các bộ, ngành sẽ thẩm định.

Ưu tiên trả lời trước cho vấn đề được nhiều phóng viên đặt ra về dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới của VTV, ông Nguyễn Khắc Định khẳng định, chủ trương xây tháp truyền hình thực tế đã có từ năm 1995.

Tại thời điểm đó, theo ông, trong quy hoạch phát thanh truyền hình đã nói tới việc phải xây dựng tháp truyền hình "đa mục tiêu," không chỉ phục vụ cho mặt kỹ thuật truyền hình mà còn phải là điểm nhấn du lịch, thương mại.

Sau đó, tới năm 1997, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay, VTV tiếp tục trình dự án tháp truyền hình cao 350m. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, ngân sách Nhà nước khó khăn nên dự án phải dừng lại để ưu tiên cho những mục tiêu khác.

Sang tới năm 2013, Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục trình chủ trương xây dựng tháp truyền hình đa mục tiêu.

"Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương xây dựng tháp truyền hình đa mục tiêu, tạo biểu tượng cho Hà Nội và không dùng ngân sách Nhà nước, bảo đảm lợi ích cho nhân dân," ông Nguyễn Khắc Định nói.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định, Thủ tướng đã có công văn giao VTV và các bộ, ngành để xử lý. Hiện dự án đang trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi và sẽ được cơ quan chức năng thẩm định.

Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Chính phủ khẳng định, chỉ khi cơ chế huy động vốn đảm bảo lợi ích chung của nhân dân, nhà đầu tư, Nhà nước, có cơ chế thu hồi vốn và đạt được lợi ích tổng thể về kinh tế, xã hội, thương mại du lịch thì Thủ tướng mới phê duyệt.

"Dự án không đạt mục đích, không hiệu quả thì Thủ tướng sẽ không phê duyệt," ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh./.