Chua co quyet dinh v​iec dieu chinh gia dien nam 2017 hinh anh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi họp công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức ngày 20/1, đại diện Bộ Công Thương cho biết, giá điện năm 2017 đang được kiểm tra việc xây dựng giá cơ sở và tại thời điểm hiện nay vẫn chưa có quyết định v​iệc điều chỉnh giá điện năm 2017.

Nói rõ thêm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) nêu rõ, giá điện cơ sở năm 2017 được tính toán trên cơ sở kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kết quả ước thực hiện năm 2016 của EVN cũng như các tính toán về chi phí và giá thành năm 2017.

Theo đó, khi biến động của các yếu tố như: Chi phí giá nhiên liệu, biến động tỷ giá, biến động tỷ lệ nguồn điện phát và chi phí mua điện các nhà máy trên thị trường điện, nếu chi phí của EVN trong khâu phát cao hết trên 7% thì mới điều chỉnh giá điện.

"Ngoài các vấn đề về tỷ giá thì giá than tăng, giá nhiên liệu sinh khối tăng ​cũng là sức ép tác động đến việc điều chỉnh giá điện năm 2017," ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Theo báo cáo của Cục điều tiết Điện lực, tổng chi phí khâu phát điện năm 2015 là 177.401,88 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.234,70 đồng/kWh. Trong khi, tổng chi phí khâu truyền tải điện là 14.312,66 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 99,61 đồng/kWh.

Ngoài ra, tổng chi phí khâu phân phối, bán lẻ điện là 41.970,56 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối, bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh.

Như vậy, doanh thu bán điện năm 2015 của EVN là 234.339,52 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.630,96 đồng/kWh.

Ngoài ra, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất, kinh doanh điện trong năm 2015 của EVN là 2.529,36 tỷ đồng, trong đó, thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ (EVN) từ lãi tiền gửi, thu nhập từ phí cho vay lãi là 1.011,75 tỷ đồng​.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2015 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2015, EVN lãi 2.132,74 tỷ đồng.

Trong khi đó, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2015 ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng và chưa ​hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện.

Nói về khoản lỗ ​do tỷ giá, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, ​nhờ tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh EVN đã trình các Bộ ngành liên quan cho EVN xử lý được khoảng 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm đã giúp EVN tiết kiệm được gần 5.000 tỷ đồng và chỉ còn khoảng gần 1.400 tỷ đồng, ​EVN đã báo cáo Bộ Công Thương cho hoạch toán dần ​vào giá điện hoặc ​có phương án xử lý thích hợp./.Đức Duy (Vietnam+)