Ngày 24/9, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kỳ họp thứ 67, bàn về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ ba tháng cuối năm 2020; dự thảo nội dung, chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã chỉ đạo các cấp, ngành của tỉnh chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra từ ngày 13-15/10/2020. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tập trung quyết liệt sản xuất nông nghiệp; tiếp tục khẩn trương chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19; tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thành các dự án, đề án, kế hoạch, chính sách, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Các địa phương, đơn vị tập trung thu ngân sách ở tất cả các cấp; chú trọng các nội dung về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chất lượng hoạt động của ngành y tế.

[Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Thái Bình]

Các địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã  hội, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng người dân yếu thế trong dịp Tết nguyên đán; đẩy mạnh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo và các kiến nghị của công dân.

Trên tinh thần 7 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong ba tháng cuối năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh vận động nhân dân cùng nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong 3 quý đầu năm 2020, nhất quý 3 năm 2020, toàn thể Đảng bộ, các cơ quan chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể, nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và thực hiện tốt các mục tiêu kép mà Chính phủ chỉ đạo. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi khá.

Tỉnh Thái Bình đã tập trung triển khai hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm. Lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả rất đáng phấn khởi. Sản xuất công nghiệp có bước phục hồi, nhất là trong một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ xuất khẩu.

Các ngành thương mại, dịch vụ tương đối ổn định và có mặt tăng khá. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh được trú trọng, trong đó tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án về tuyến đường bộ ven biển, qua đó đã làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở khối lượng hoàn thành và đã được Chính phủ biểu dương.

Công tác thu hút đầu tư, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng tiếp tục được tỉnh chú trọng.../.

Sơn Hải (TTXVN/Vietnam+)