SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 9 năm 2019 – Chubb đã có quyết định bổ nhiệm ông Jerry Ng làm Trưởng bộ phận Bancassurance (cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của ngân hàng) tại Singapore. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực ngay lập tức. Ông Jerry Ng sẽ báo cáo trực tiếp với ông Scott Simpson, Chủ tịch Quốc gia của Chubb tại Singapore.

Trong vai trò mới, ông Jerry Ng sẽ thúc đẩy phát triển các chiến lược và các kênh phân phối bancassurance của Chubb Singapore, bao gồm cả quan hệ đối tác với Ngân hàng DBS (Singapore). Ông Jerry Ng là một chuyên gia về các dịch vụ tài chính, với gần 30 năm kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị. Là một chuyên gia về bancassurance, ông đã giữ nhiều vị trí cao cấp trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và các kênh phân phối đối tác quan trọng. Trước khi gia nhập Chubb, ông là Phó chủ tịch cấp cao và Trưởng bộ phận Bancassurance khu vực tại một công ty bảo hiểm địa phương ở Singapore.

Đề cập về việc bổ nhiệm ông Jerry Ng, ông Scott Simpson nhận định: “Kinh nghiệm của ông Jerry Ng trên nhiều kênh phân phối khác nhau, mạng lưới liên hệ rộng rãi và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này tại địa phương, khiến ông trở thành một người phù hợp lý tưởng cho cương vị lãnh đạo này. Với sự hiểu biết mạnh mẽ về mô hình kinh doanh bancassurance, tôi tin tưởng ông Jerry Ng sẽ dẫn dắt đội ngũ nhân viên cùng tạo nên sự tăng trưởng và phát triển của Công ty trong thời gian tới”.

Thông tin về Chubb

Chubb là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất thế giới. Với hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thương mại, tài sản cá nhân và thương vong, tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho rất nhiều khách hàng đa dạng.

Với tư cách là một công ty bảo lãnh phát hành, Chubb đánh giá, đảm nhận và quản lý rủi ro với sự thấu hiểu và kỷ luật. Chubb phục vụ và chi trả các khoản đền bù, bồi thường một cách công bằng và kịp thời. Công ty cũng được xác định bởi các loại sản phẩm và dịch vụ rộng lớn, khả năng phân phối rộng, sức mạnh tài chính đặc biệt và hoạt động sâu sát mang đậm nét địa phương trên phạm vi toàn cầu.

Công ty mẹ Chubb Limited được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ là CB) và là một thành phần của Chỉ số S & P 500. Chubb duy trì các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều địa điểm khác, và sử dụng hơn 30.000 người trên toàn thế giới. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại: www.chubb.com.

Giang Tran