Nhân dịp Ngài Dmitry Medvedev được Đại hội lần thứ XIII Đảng "Nước Nga Thống nhất" bầu làm Chủ tịch Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng.

Trước đó, ngày 26/5, tại Mátxcơva, Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền ở Nga đã họp Đại hội lần thứ 13 nhằm bầu ban lãnh đạo mới, thông qua Điều lệ sửa đổi và sách lược phát triển Đảng nhằm duy trì vị trí lãnh đạo xã hội Nga lâu dài của đảng này.

Đại hội UR đã nhất trí bầu ông Medvedev làm Chủ tịch./.