Ngày 7/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Sau khi nghe ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre giới thiệu tóm tắt nội dung ba dự thảo văn kiện gồm Cương lĩnh chính trị, Báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, các đại biểu bày tỏ nhất trí với các nội dung được nêu lên trong các dự thảo văn kiện, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sát thực góp phần làm cho văn kiện được đầy đủ và phản ánh đúng thực tế.

Liên quan đến Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bà Phạm Thị Tỏ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Á, sản xuất, kinh doanh kẹo dừa mang nhãn hiệu "Bến Tre" kiến nghị trong chiến lược cần thể hiện rõ hơn chính sách nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại biểu Thượng Huế Thanh, đại diện cho Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên cho rằng các văn kiện được chuẩn bị chu đáo và nhận được sự đồng thuận của đa số tín đồ cũng như đông đảo quần chúng nhân dân.

Đại biểu bày tỏ đồng tình với các nội dung trong dự thảo, nhất là Đảng đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời đề cao những dự báo đầy đủ về các khó khăn và thuận lợi đối với đất nước trong thời kỳ mới...

Đại biểu Lữ Minh Châu, đại diện cho Hội thánh Cao Đài Ban Chính Đạo cho rằng cải cách giáo dục không chỉ đơn giản là nhấn mạnh chống gian lận, mà phải tính đến những giải pháp hướng tới cải cách chương trình, phương pháp giảng dạy để xứng tầm với vị thế mới của đất nước và đòi hỏi mới của thời kỳ hội nhập.

Linh mục Khổng Đức Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đề nghị cần nêu cụ thể các nội dung của “nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” là gì và kết hợp các nội dung này với Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong việc giáo dục, xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay./.

Hưng Thịnh-Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)