Chủ đề: 2 năm sau thảm họa kép ở Nhật

Gấp ba lần báo cáo Môi trường

Gấp ba lần báo cáo

Phó Chủ nhiệm Nhóm nghiên cứu thuộc JAEA cho biết tổng lượng phóng xạ đổ ra biển của TEPCO đổ ra biển vượt 3 lần báo cáo.
TEPCO cần minh bạch Châu Á-TBD

TEPCO cần minh bạch

Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi Công ty Điện lực Tokyo đảm bảo minh bạch thông tin về cuộc khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Bò bị nhiễm xạ vì rơm Đời sống

Bò bị nhiễm xạ vì rơm

Sau khi phát hiện đồng vị phóng xạ xêđi trong thịt bò ở Fukushima, chính quyền tỉnh đã phát hiện đồng vị phóng xạ này cao trong rơm.