Chủ đề: ASEAN-Biển Đông

Mỹ kêu gọi hợp tác ASEAN

Mỹ kêu gọi hợp tác

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cùng hợp tác về bộ quy tắc giải quyết tranh chấp trên biển Biển Đông.
Tôn trọng UNCLOS ASEAN

Tôn trọng UNCLOS

Tổng thống Philippines Aquino kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết những tranh chấp tại biển Đông.