Thứ Tư, Tháng Mười Một 21/11/2018

Chủ đề

Bauxite Tây Nguyên

Yên tâm dự án bauxite

Kinh doanh

Yên tâm dự án bauxite

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, xét trên khía cạnh kinh tế-xã hội, có thể yên tâm về hiệu quả của hai dự án bauxite ở Tây Nguyên.