Chủ đề: Biển Đông

Vi phạm chủ quyền Chính trị

Vi phạm chủ quyền

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.