Thứ Ba, Tháng Giêng 22/01/2019

Chủ đề

Biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall"

Mất 13 triệu USD

Đời sống

Mất 13 triệu USD

Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" lan rộng khắp đất nước từ hơn hai tháng qua.

Lan ra nhiều nước

Đời sống

Lan ra nhiều nước

Hầu hết người biểu tình đều hưởng ứng thông điệp "Chiếm lấy phố Wall" khi họ nhận thấy khoảng cách giàu và nghèo đang gia tăng.