Chủ đề: Căng thẳng Thái Lan-Campuchia

Khởi đầu tốt đẹp ASEAN

Khởi đầu tốt đẹp

Cuộc họp về vấn đề tranh chấp biên giới xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia đã có khởi đầu tốt đẹp.