Chủ đề: Căng thẳng Thái Lan-Campuchia

Sau mưa trời lại sáng ASEAN

Sau mưa trời lại sáng

Thủ tướng Campuchia và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định quan hệ giữa hai nước tốt đẹp, như bầu trời "sau mưa lại sáng."