Venezuela tăng quân Châu Mỹ

Venezuela tăng quân

Theo Tổng thống Venezuela, lực lượng không quân, bộ binh và đặc nhiệm đã được triển khai tới khu vực biên giới Venezuela-Colombia.