Thứ Tư, Tháng Mười Một 21/11/2018

Chủ đề

Căng thẳng Venezuela-Colombia

Venezuela tăng quân

Châu Mỹ

Venezuela tăng quân

Theo Tổng thống Venezuela, lực lượng không quân, bộ binh và đặc nhiệm đã được triển khai tới khu vực biên giới Venezuela-Colombia.