Điều tra vụ chìm tàu Giao thông

Điều tra vụ chìm tàu

Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập một tổ điều tra đặc biệt để sớm làm rõ nguyên nhân sự cố chìm tàu ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.