Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Chìm tàu ở Cần Giờ

Điều tra vụ chìm tàu

Giao thông

Điều tra vụ chìm tàu

Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập một tổ điều tra đặc biệt để sớm làm rõ nguyên nhân sự cố chìm tàu ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.