Chủ đề: Chống nhà nước - Lê Công Định

"Bắt Lê Công Định là do vi phạm pháp luật" Chính trị

"Bắt Lê Công Định là do vi phạm pháp luật"

Tổng cục An ninh Bộ Công an khẳng định có đầy đủ chứng cứ về những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định và tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly hôm 15/6 là hoàn toàn vô căn cứ.