Chủ đề: Cồng chiêng Tây Nguyên

Chiêng đồng lớn nhất VN Văn hóa

Chiêng đồng lớn nhất VN

Chiếc chiêng đồng lớn nhất Việt Nam có đường kính 2,5m và nặng 700kg, được đúc từ 1 tấn đồng và 1 tạ thiếc sẽ được công bố vào 13/11.