Thứ Ba, Tháng Mười Một 13/11/2018

Chủ đề

Cúm H1N1 - Thế giới

Dịch A/H1N1 chưa dứt

Y tế

Dịch A/H1N1 chưa dứt

Chưa thể tuyên bố dịch đã chấm dứt do nó vẫn tiếp tục lây nhiễm mạnh ở nhiều khu vực như Bắc Phi, Nam Á, Đông Âu và Đông Nam Âu.