Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Cướp tiệm vàng Vững Bắc

Bắt được hung thủ

Pháp luật

Bắt được hung thủ

Tối 18/2, hung thủ cướp và giết chủ tiệm vàng Vững Bắc, ở số 25, phố Ga, Thường Tín, Hà Nội ngày 16/2 đã bị bắt tại Thái Bình.