"Tay chân miệng" ở HN Y tế

"Tay chân miệng" ở HN

Đang lây lan mạnh tại phía Nam, bệnh tay chân miệng bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội trong 2 tuần gân đây, tuy chưa có trường hợp tử vong.
Diễn biến phức tạp Y tế

Diễn biến phức tạp

Khu vực ĐBSCL tuy mới bắt đầu mùa mưa nhưng bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng rất nhanh.