Tâm bão vào đất liền Môi trường

Tâm bão vào đất liền

Theo dự báo, bão số Côn Sơn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.