Thứ Tư, Tháng Giêng 23/01/2019

Chủ đề

Động đất ở Myanmar / Hà Nội rung

Myanmar lại có động đất

ASEAN

Myanmar lại có động đất

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất của Trung Quốc, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại Myanmar vào sáng 25/3 (giờ Hà Nội).