Chủ đề: Động đất ở Myanmar / Hà Nội rung

Dân ở tầng cao "tá hỏa" Đời sống

Dân ở tầng cao "tá hỏa"

Lo động đất, nhiều người dân tại các chung cư cao tầng không dám về nhà mà tụ tập dưới sân hoặc đến các nhà thấp hơn để tránh.