Thứ Năm, Tháng Mười Một 22/11/2018

Chủ đề

Dự luật bản quyền của Mỹ

Tấn công hàng loạt

Công nghệ

Tấn công hàng loạt

Sau khi các trang Megaupload và Megavideo bị đóng cửa, Anonymous thông báo sẽ tấn công từ chối DDoS nhằm vào nhiều trang web lớn.