Tấn công hàng loạt Công nghệ

Tấn công hàng loạt

Sau khi các trang Megaupload và Megavideo bị đóng cửa, Anonymous thông báo sẽ tấn công từ chối DDoS nhằm vào nhiều trang web lớn.
Cuộc chiến bản quyền Công nghệ

Cuộc chiến bản quyền

Dự luật về vi phạm bản quyền trên Internet nhận được sự ủng hộ của Hollywood trong khi Wikipedia và hàng trăm trang web khác phản đối.