Chủ đề: Facebook IPO

Facebook và cuộc sống Đời sống

Facebook và cuộc sống

Bạn bè, những người tri âm, gia đình, và cả những cơ hội việc làm, Facebook là nơi họ tìm thấy gần như mọi lĩnh vực của đời sống.
Thương vụ "siêu IPO" Công nghệ

Thương vụ "siêu IPO"

Công ty quản lý trang mạng xã hội khổng lồ Facebook đã nộp hồ sơ xin thực hiện đợt phát hành IPO lớn nhất lịch sử Internet.