Chủ đề: Fidel Castro và Việt Nam

Hồi ức về Fidel Castro Xã hội

Hồi ức về Fidel Castro

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Sỹ Sô được chứng kiến gần như trọn vẹn chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị.