Chủ đề: Giải cứu con tin ở Algeria

Nín thở với vụ giải cứu Châu Phi

Nín thở với vụ giải cứu

Nguyên thủ các nước có con tin bị bắt ở Algeria đã hủy những cuộc họp quan trọng để theo dõi vụ giải cứu con tin kịch tính tại Algeria.