Google "họa vô đơn chí" Công nghệ

Google "họa vô đơn chí"

Hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google của Mỹ rơi vào thế "họa vô đơn chí" khi có nguy cơ gặp nạn ở châu Âu.