Chủ đề: Harry Potter phần cuối

Quá khứ nghiện ngập Điện ảnh

Quá khứ nghiện ngập

Diễn viên Daniel Radcliffe đã tiết lộ về thời kỳ nghiện rượu của mình, và cho biết giờ là lúc quyết định từ bỏ thói quen xấu đó.