Thứ Tư, Tháng Giêng 23/01/2019

Chủ đề

Hổ cắn người

Nuôi hổ theo chuẩn nào?

Xã hội

Nuôi hổ theo chuẩn nào?

Vụ con hổ khu du lịch Đại Nam cắn chết người có nguyên nhân là việc nuôi thí điểm thú dữ thiếu quy chuẩn quản lý Nhà nước.