Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Hội nghị ADB thứ 44

Cần tìm động lực mới

Kinh tế

Cần tìm động lực mới

Lãnh đạo ADB và IMF kêu gọi các nước đang phát triển ở Châu Á tìm động lực tăng trưởng mới thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu như hiện nay.