Chủ đề: Hội nghị ADB thứ 44

Châu Á sẽ trở thành khu vực thịnh vượng vào 2050 Kinh tế

Châu Á sẽ trở thành khu vực thịnh vượng vào 2050

Theo dự báo, châu Á sẽ có thêm ba tỉ người dân được tận hưởng tiêu chuẩn cuộc sống tốt đẹp với điều kiện khu vực này vẫn duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay và giải quyết được những thách thức kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Dự thảo “Châu Á 2050 – Xây dựng một thế kỷ Châu Á”  được công bố tại Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang diễn ra tại Hà Nội cũng đưa ra kịch bản lạc quan rằng GDP của khu vực sẽ chiếm 51% sản lượng toàn cầu.