Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Hội nghị AMM 44

"Ngoại giao phòng ngừa"

ASEAN

"Ngoại giao phòng ngừa"

Bế mạc chiều 23/7, ARF 18 được coi là cột mốc để ARF bước từ giai đoạn “Các biện pháp xây dựng lòng tin” sang “Ngoại giao phòng ngừa."

Muốn bàn đa phương

ASEAN

Muốn bàn đa phương

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua thảo luận đa phương.