Thông cáo chung AMM-46 ASEAN

Thông cáo chung AMM-46

AMM-46 đã ra Thông cáo chung tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh nỗ lực xây Cộng đồng ASEAN liên kết về kinh tế, gắn kết về chính trị.