Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Hội nghị Copenhagen

Chặng đường gian nan

Môi trường

Chặng đường gian nan

Hội nghị lần thứ 15 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu mới qua nửa chặng đường, với căng thẳng và mâu thuẫn ngày càng gia tăng.