Chủ đề: iPhone 5

Hồi hộp chờ iPhone5 Công nghệ

Hồi hộp chờ iPhone5

Ngôi sao trong sự kiện của Apple ở Yerba Buena, San Francisco đêm nay, được chờ đợi là một iPhone 5 với màn hình lớn tuyệt đẹp.