Thứ Ba, Tháng Chín 25/09/2018

Chủ đề

Khai ấn Đền Trần 2011

Dừng một câu chuyện bịa

Văn hóa

Dừng một câu chuyện bịa

Người dân hoang mang: Cấm phát ấn thì cầu thăng tiến ở đâu? Hãy nghe ý kiến từ những người am hiểu về triều Trần, về văn hóa, lịch sử.