Thứ Bảy, Tháng Mười Một 17/11/2018

Chủ đề

Khủng bố tại Boston

Nghị sĩ Mỹ đến Nga

Châu Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đến Nga

Một đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang ở Nga một tuần để gặp gỡ các quan chức an ninh và chính phủ cấp cao nước chủ nhà.